Wednesday the 17th - Technological Explorers - Hostgator Coupon

Λεωφορεία με δυνατότητα έλξης έως 750 kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος με Π.Ε.Ι και χωρίς Π.Ε.Ι το 24ο έτος .Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την τελευταία ανανέωση. 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (21o) 

 1.  Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

2.  Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας:

Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς . To άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

3.   Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου).

4.   4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα.

5.   Παράβολα δημοσίου ταμείου

6.   Βιβλιάριο Ασθενείας απαιτούνται και οι εργαστηριακές εξετάσεις :( Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος ,καρδιογράφημα)

7.   Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ.  ΚΕΠ  )

8.   Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

9.   Δυο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών . Για την έκδοση  των πιστοποιητικών προσκομίζετε  σε κάθε ιατρό:Ταυτότητα , 1 φωτογραφία έγχρωμη , βιβλιάριο ασθένειας και τις  εξετάσεις . Για την έκδοση του κάθε πιστοποιητικού καταβάλλετε σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση 10 η απόδειξη των γιατρών είναι απαραίτητη για την κατάθεση των πιστοποιητικών. 

 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

15 ώρες Θεωρητικών (45΄/ώρα) .(Βιβλίο φορτηγού)

15 ώρες Πρακτικών (45΄/ώρα)

-    Παράσταση.

*Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψήφιο.

Για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ

Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή  Taxisnet: e paravolo

Φορέας :Yποδομών Μεταφορών &Δικτύων /Άδειες οδήγησης

Κατηγορία παραβόλου:  Χαρτόσημο Άδειες οδήγησης 

Επέκταση ΒΕ,C1,C,D,D1,CIE,CE,D1E,DE (κωδικός 0064)108,15ε

Kατηγορία παραβόλου: Άδεια οδήγησης

2)Επέκταση από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1  (κωδικός 0022) (50€)

3) Θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) (Κωδικός 0024)   (15€)

4) Θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι C ή D ( Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο Π.Ε.Ι )( κωδικός 0026)  (20,00€)

5) Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (κωδικός 0025)  (15€)

6) Πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι (κωδικός 0027) (20€)

7) Εκτύπωση εντύπου αδείας οδήγησης (κωδικός  0028) (30€)

Ο ενδιαφερόμενος  με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο  ποσό το e paravolo: σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – WEB BANKINGΚ και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ .

Εξέταση Θεωρίας Π.Ε.Ι

-Η ημερομηνία εξέτασης της θεωρίας ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Τρόπος εξέτασης θεωρίας ΠΕΙ :

Από το ερωτηματολόγιο 60 ερωτήσεις (36 ερωτήσεις σωστές,) <χρονική διάρκεια εξέτασης είναι (170) λεπτά.>

2 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των  περιπτώσεων

Το κάθε θέμα περίπτωσης βαθμολογείται με 20 μονάδες

Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει  24 βαθμούς από τη ανάπτυξη μελέτης των τριών περιπτώσεων < χρονική διάρκεια εξέτασης είναι 70 λεπτά>

 (Σε περίπτωση απόρριψης, ο υποψήφιος επιβαρύνεται πάλι με παράβολο 20 € και η ημερομηνία επανεξέτασης γίνεται αφού συμπληρωθούν 15 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες .Όσοι δεν προσέλθουν για οποιοδήποτε λόγο στις θεωρητικές εξετάσεις , έχουν δικαίωμα εξέτασης αφού συμπληρωθούν 14 ημέρες)    

Σημείωση :

Θα γίνει αλλαγή στην ύλη των εξετάσεων του βιβλίου Π.Ε.Ι .

3 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των περιπτώσεων.

90 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο.

 

 

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ )  ΧΩΡΙΣ ΠΕΙ   (24o)

  1.   Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

  2.   Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας:

Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς .

To άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

 3.  Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου).

 4.  4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα.

 5.  Παράβολα δημοσίου ταμείου

 6.  Βιβλιάριο Ασθενείας απαιτούνται και οι εργαστηριακές εξετάσεις : ( Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος ,καρδιογράφημα)

 7.  Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ.  ΚΕΠ  )

 8.  Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

 9.  Δυο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών .  Για την έκδοση  των πιστοποιητικών προσκομίζετε  σε κάθε ιατρό: Ταυτότητα , 1 φωτογραφία έγχρωμη , βιβλιάριο ασθένειας και τις  εξετάσεις . Για την έκδοση του κάθε πιστοποιητικού καταβάλλετε σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση 10 η απόδειξη των γιατρών είναι απαραίτητη για την κατάθεση των πιστοποιητικών.

 

 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

        -  15 ώρες Θεωρητικών (45΄/ώρα) .(Βιβλίο φορτηγού)

        -  15 ώρες Πρακτικών (45΄/ώρα)

        -  Παράσταση.

*Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψήφιο.

 

Για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ

Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή  Taxisnet: e paravolo

Φορέας :Yποδομών Μεταφορών &Δικτύων /Άδειες οδήγησης

Κατηγορία παραβόλου:  Χαρτόσημο Άδειες οδήγησης 

1.   Επέκταση ΒΕ,C1,C,D,D1,CIE,CE,D1E,DE (κωδικός 0064)108,15

Kατηγορία παραβόλου: Άδεια οδήγησης

2.  Επέκταση από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1  (κωδικός 0022) (50)

3.  Θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) (Κωδικός 0024)    (15€)

4.  Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (κωδικός 0025) (15)

5.  Εκτύπωση εντύπου αδείας οδήγησης (κωδικός  0028) (30)

Ο ενδιαφερόμενος  με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο  ποσό το e paravolo: σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – WEB BANKING και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ .

 

 

 

Επέκταση από C (Φορτηγό)  σε D (Λεωφορείο)  και Π.Ε.Ι

- Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια:

     Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή  ισχύοντος ελληνικού διαβατήριου.

Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους της Ε.Ε ή για υπήκοους τρίτης χώρας:

     Άδεια Διαμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε, ή βεβαίωση Διαμονής τύπου Α, το Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Το άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πρίν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή  ισχύοντος ελληνικού διαβατήριου.

Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους της Ε.Ε ή για υπήκοους τρίτης χώρας:

Άδεια Διαμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε, ή βεβαίωση Διαμονής τύπου Α, το Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Το άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πρίν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

ΑΦΜ (αν δεν υπάρχει πρέπει να εκδοθεί από την εφορία).

Φωτοτυπία διπλώματος σε ισχύ.

Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου

1) Παράβολα 15€ (κωδικός 0024) (εξέταστρα για κάθε θεωρητική εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο)

2) Παράβολο 15€ (κωδικός 0025)  (εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς)

3) Παράβολο 20€(κωδικός 0026) για εξετάσεις θεωρίας Π.Ε.Ι (Εξέταστρα για κάθε θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι: Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. Π.Ε.Ι)

4) Παράβολο 20€ (κωδικός 0027) για πρακτικές εξετάσεις Π.Ε.Ι (Εξέταστρα για κάθε πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι)

5) Παράβολο παραλαβής 108,15€ (κωδικός 0064)  (κατηγορία παραβόλου χαρτοσήμου)

6) Παράβολο για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης 30EURO (κωδικός 0028) 

Υπεύθυνη δήλωση και αίτηση εκτύπωσης

Τα παράβολα εκδίδονται ηλεκτρονικά από το e-paravolo.gr

Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα : Θεωρητικά: 6 ώρες (45΄/ώρα) | Πρακτικά: 6 ώρες (45΄/ώρα)

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ) & Π.Ε.Ι ΣΕ  C (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

    1.   Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

    2.   Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας:

Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς .      To άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

   3.   Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου).

   4.  2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα.

   5.  Παράβολα δημοσίου ταμείου

   6.  Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ.  ΚΕΠ  )

    .Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης

 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

6 ώρες Θεωρητικών (45΄/ώρα) .(Βιβλίο φορτηγού)

6 ώρες Πρακτικών (45΄/ώρα)

-    Παράσταση.

*Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψήφιο.

 

 Για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ

   Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την  εφαρμογή  Taxisnet: e paravolo

Φορέας :Yποδομών Μεταφορών &Δικτύων /Άδειες οδήγησης 

Κατηγορία παραβόλου:  Χαρτόσημο Άδειες οδήγησης 

1) Επέκταση ΒΕ,C1,C,D,D1,CIE,CE,D1E,DE (κωδικός 0064) (108,15€)

 

Kατηγορία παραβόλου: Άδεια οδήγησης

2) Θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) (Κωδικός 0024)    (15€)

3) Θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι C ή D ( Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο Π.Ε.Ι ) ( κωδικός 0026) (20,00€)

4) Πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι (κωδικός 0027) (20€)

5) Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (κωδικός 0025) (15EURO)

6)Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης (κωδικός 0028) (30EURO) 

Ο ενδιαφερόμενος  με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο  ποσό το e paravolo: 

σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – WEB BANKING και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ . 

 

Σημείωση :

Θα γίνει αλλαγή στην ύλη των εξετάσεων του βιβλίου Π.Ε.Ι .

3 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των περιπτώσεων.

90 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο.  

facebook_page_plugin